11 spraw, które zrealizuję jako społeczny minister przedsiębiorczości.

Dzisiaj w Business Centre Club powstał gospodarczy gabinet cieni w ramach którego zostałem poproszony o zajęcie się sprawami przedsiębiorczości. Po pierwsze chciałbym jak najmniej narzekać na obecnie funkcjonujące przepisy lub instytucje. Wiele rzeczy dobrych w obszarze przedsiębiorczości zostało zrealizowanych lecz goniąc inne kraje lub (co jest moim marzeniem) chcąc je za 8 lat przegonić musimy wciąż się doskonalić.

Przez najbliższy rok chciałbym zrealizować 11 postulatów, które po raz pierwszy przedstawiam poniżej i poddaje je oczywiście pod dyskusję. Będę się starał rzetelnie na bieżąco informować na blogu o postępach w ich realizacji. Liczę również na Wasze zaangażowanie i współpracę.11 postulatów startupów - „na drodze do Polski Przedsiębiorczej”.

Cele Społecznego Ministra Przedsiębiorczości

w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC na lata 2012-2013
1. Powołanie Rady Polski Przedsiębiorczej złożonej z ambasadorów Polski Przedsiębiorczej - osób najbardziej zaangażowanych w rozwijanie polskiej przedsiębiorczości.

· Wypracowanie wizji rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w perspektywie 30 lat
· Przegląd i zaproponowanie rozwiązań integrujących programy rządowe i pozarządowe
· Współpraca z Polską Przedsiębiorczą i innymi instytucjami zajmującymi się promocją przedsiębiorczości
· Przeprowadzenie kampanii promującej zespołowość, innowacyjność i podążanie za swoimi pasjami
· Propozycje większego wspierania praktycznej edukacji biznesu na szczeblu ponadgimnazjalnym i uczelnianym

2. Stworzenie Inkubatora Projektów Obywatelskich (z obecnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)
· Programy rozwijające społeczeństwo głównie w obszarze nowoczesnej i praktycznej edukacji
· 2-3 etapowość (na początku przyznawana na projekt pierwsza transza, a po realizacji wskaźników kolejne)
· Od 10 tys. do 2 mln zł przyznawanych grantów
· Komisja – casting oraz ocena zgłoszeń

3. Tech City w Warszawie (decyzja o stworzeniu)
· Polskie Tech City (miasteczko technologiczne wraz z całą infrastrukturą niezbędną do pracy i funkcjonowania start upów, współpracujące z uczelniami inkubatorami i instytucjami, ściągające naukowców z najlepszymi projektami i inwestorami kapitałowymi)
· Nowoczesne lokalne centra transferu technologii na uczelniach wraz z brokerami technologicznymi i praktykami będące zapleczem Tech City
· Współpraca z najlepszymi parkami technologicznymi w celu lokowania projektów potrzebującymi dodatkowego zaplecza

4. Ambasady dla polskich startujących firm (Polish Startup Embassies)
· 6 krajów (Chiny, Indie, USA, Wielka Brytania, Izrael, Korea)
· Audyt projektów oraz przygotowanie projektów w Polsce
· Miesięcznie w programach mogłoby uczestniczyć 25 najlepszych startupów
· Organizacja polskiej reprezentacji na wydarzeniach startupowych globalnie (kluczowych 10 wydarzeń)

5. Programy stypendialne
· studenci polscy na najlepszych uniwersytetach
· profesorowie i kadra uczelniana (wyjazdy polskiej i przyjazdy zagranicznej kadry)
· program dla wracających z uczelni (granty na założenie firmy dla absolwentów zagranicznych uczelni i polskich naukowców przebywających za granicą)

6. Fundusz Innowacyjności (kluczowe polskie projekty technologiczne)
· Komisja złożona z najlepszych polskich i zagranicznych analityków
· Do 20 mln zł możliwej inwestycji/pożyczki
· Pożyczka zwrotna w przypadku sukcesu firmy – 2 % przychodów do wysokości spłaty, po 2 latach od otrzymania
· Preferowane współfinansowanie z innym inwestorem
· Kwoty przyznawane w ratach zgodnie z postępami w realizacji projektu

7. System pożyczkowy dla startupów
· Współpraca z bankami
· Wspólna karta kredytowa
· Brak odsetek przez pierwsze 2 lata
8. Finansowanie na wczesnym etapie rozwoju firmy (inwestycje seedowe)
· Rozwój programu PO IG 3.1 w nowej udoskonalonej formule

9. Rozwój sektora VC
· Rozwój Krajowego Funduszu Kapitałowego w kierunku większego włączania inwestorów zagranicznych w polskie fundusze

10. Start up visa
· Wprowadzenie możliwości uzyskania wizy dla obcokrajowców chcących stworzyć start up i zainwestować określoną ilość środków oraz zaangażować polskich partnerów do jego realizacji

11. Kongres Start up Poland – największe forum dla startupów z Europy Środkowo Wschodniej
Trwa ładowanie komentarzy...