O autorze
Napędzamnie myśl, że już za parę lat Polska może się stać liderem przedsiębiorczości i start upów na swiecie, dlatego stworzyliśmy Polskę Przedsiębiorczą jako naszą wizję rzeczywistości do której chcielibyśmy dążyć. Wizję realizujemy poprzez trzy nasze brandy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, AIP Seed Capital oraz AIP Business Link. Chciałbym z Wami podzielić się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, odczuciami, być może uda mi się kogoś zainspirować do spróbowania swoich sił w biznesie i stworzenia firm o globalnym sukcesie. Zachęcam do dyskusji i wspólnychmarzeń:).

11 spraw, które zrealizuję jako społeczny minister przedsiębiorczości.

Dzisiaj w Business Centre Club powstał gospodarczy gabinet cieni w ramach którego zostałem poproszony o zajęcie się sprawami przedsiębiorczości. Po pierwsze chciałbym jak najmniej narzekać na obecnie funkcjonujące przepisy lub instytucje. Wiele rzeczy dobrych w obszarze przedsiębiorczości zostało zrealizowanych lecz goniąc inne kraje lub (co jest moim marzeniem) chcąc je za 8 lat przegonić musimy wciąż się doskonalić.

Przez najbliższy rok chciałbym zrealizować 11 postulatów, które po raz pierwszy przedstawiam poniżej i poddaje je oczywiście pod dyskusję. Będę się starał rzetelnie na bieżąco informować na blogu o postępach w ich realizacji. Liczę również na Wasze zaangażowanie i współpracę.

11 postulatów startupów - „na drodze do Polski Przedsiębiorczej”.

Cele Społecznego Ministra Przedsiębiorczości

w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC na lata 2012-2013
1. Powołanie Rady Polski Przedsiębiorczej złożonej z ambasadorów Polski Przedsiębiorczej - osób najbardziej zaangażowanych w rozwijanie polskiej przedsiębiorczości.

· Wypracowanie wizji rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w perspektywie 30 lat
· Przegląd i zaproponowanie rozwiązań integrujących programy rządowe i pozarządowe
· Współpraca z Polską Przedsiębiorczą i innymi instytucjami zajmującymi się promocją przedsiębiorczości
· Przeprowadzenie kampanii promującej zespołowość, innowacyjność i podążanie za swoimi pasjami
· Propozycje większego wspierania praktycznej edukacji biznesu na szczeblu ponadgimnazjalnym i uczelnianym

2. Stworzenie Inkubatora Projektów Obywatelskich (z obecnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)
· Programy rozwijające społeczeństwo głównie w obszarze nowoczesnej i praktycznej edukacji
· 2-3 etapowość (na początku przyznawana na projekt pierwsza transza, a po realizacji wskaźników kolejne)
· Od 10 tys. do 2 mln zł przyznawanych grantów
· Komisja – casting oraz ocena zgłoszeń


3. Tech City w Warszawie (decyzja o stworzeniu)
· Polskie Tech City (miasteczko technologiczne wraz z całą infrastrukturą niezbędną do pracy i funkcjonowania start upów, współpracujące z uczelniami inkubatorami i instytucjami, ściągające naukowców z najlepszymi projektami i inwestorami kapitałowymi)
· Nowoczesne lokalne centra transferu technologii na uczelniach wraz z brokerami technologicznymi i praktykami będące zapleczem Tech City
· Współpraca z najlepszymi parkami technologicznymi w celu lokowania projektów potrzebującymi dodatkowego zaplecza

4. Ambasady dla polskich startujących firm (Polish Startup Embassies)
· 6 krajów (Chiny, Indie, USA, Wielka Brytania, Izrael, Korea)
· Audyt projektów oraz przygotowanie projektów w Polsce
· Miesięcznie w programach mogłoby uczestniczyć 25 najlepszych startupów
· Organizacja polskiej reprezentacji na wydarzeniach startupowych globalnie (kluczowych 10 wydarzeń)

5. Programy stypendialne
· studenci polscy na najlepszych uniwersytetach
· profesorowie i kadra uczelniana (wyjazdy polskiej i przyjazdy zagranicznej kadry)
· program dla wracających z uczelni (granty na założenie firmy dla absolwentów zagranicznych uczelni i polskich naukowców przebywających za granicą)

6. Fundusz Innowacyjności (kluczowe polskie projekty technologiczne)
· Komisja złożona z najlepszych polskich i zagranicznych analityków
· Do 20 mln zł możliwej inwestycji/pożyczki
· Pożyczka zwrotna w przypadku sukcesu firmy – 2 % przychodów do wysokości spłaty, po 2 latach od otrzymania
· Preferowane współfinansowanie z innym inwestorem
· Kwoty przyznawane w ratach zgodnie z postępami w realizacji projektu

7. System pożyczkowy dla startupów
· Współpraca z bankami
· Wspólna karta kredytowa
· Brak odsetek przez pierwsze 2 lata
8. Finansowanie na wczesnym etapie rozwoju firmy (inwestycje seedowe)
· Rozwój programu PO IG 3.1 w nowej udoskonalonej formule

9. Rozwój sektora VC
· Rozwój Krajowego Funduszu Kapitałowego w kierunku większego włączania inwestorów zagranicznych w polskie fundusze

10. Start up visa
· Wprowadzenie możliwości uzyskania wizy dla obcokrajowców chcących stworzyć start up i zainwestować określoną ilość środków oraz zaangażować polskich partnerów do jego realizacji

11. Kongres Start up Poland – największe forum dla startupów z Europy Środkowo Wschodniej
Trwa ładowanie komentarzy...